Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljörättvisa och hållbar utveckling

Miljövetenskapens grunder

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället