Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Folkhälsovetenskap praktik

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Global folkhälsa

Hälsa på lika villkor

Hälsopromotion - att främja hälsa

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning

Kvantitativ vetenskaplig metod

Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete

Samverkan för barns bästa

Självständigt arbete för lärare

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete