Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Samverkan för barns bästa

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolan som lärande organisation