Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hälsofrämjande arbete II

Instrument och praktiskt gehör

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kommunikation och varumärke

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete

Musikbranschen och dess aktörer