Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Entreprenörskap inom musikbranschen

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Folkhälsovetenskap praktik

Folkhälsovetenskap: examensarbete

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Global folkhälsa

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsa på lika villkor

Hälsans psykologi

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I