Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Filmgeografi(er)

Folkhälsovetenskap praktik

Folkhälsovetenskap: examensarbete

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Global folkhälsa

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsa på lika villkor

Hälsans psykologi