Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Samverkan för barns bästa

Våld i nära relationer