Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Folkhälsovetenskap praktik

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hälsofrämjande arbete II

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Kvalitativ vetenskaplig metod