Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Business research methods

Ekonomistyrning II

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Etik och säljteknik

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Folkhälsovetenskap praktik

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder