Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Etik och säljteknik

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister