Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Etik och säljteknik

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)