Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Arbetsmarknadens ekonomi

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den svenska ekonomiska modellen

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Ekonomistyrning II

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Etik och säljteknik

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)