Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Business Marketing

Business research methods

Contemporary Media Theory and Research Methods

Crafting and Executing Service Strategies

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Etik och säljteknik

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Externredovisning

Externredovisning