Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Företagande inom turism

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism

Sounding out: filmljudets teori och praktik

TV-seriens kulturhistoria: från följetong till HBO

TV-seriens kulturhistoria: från följetong till HBO

Theory and Practice of Animation

Turism och samhällsutveckling

Turismens lokala effekter i en globaliserad värld.

Turismvetenskap i teori och praktik

Turismvetenskap med examensarbete