Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap