Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Sounding out: filmljudets teori och praktik

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori