Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Individen och samhället

Organisation, grupprocesser och projektledning

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Självständig fördjupning

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologi IV, V, Examensarbete

Sociologisk teori och social förändring