Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Försöksplanering

Försöksplanering I

Glokala relationer

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Individen och samhället

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring