Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Att åldras i Sverige

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Glokala relationer

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning