Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällskunskap III med didaktisk inriktning

Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Samhällskunskap med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 2

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 3

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6