Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap III

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning - självständigt arbete, 31-45 hp

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3