Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Glokala relationer

Grunder i projektledning

Individen och samhället

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt