Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt