Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Ensembleledning 7

Examensarbete

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Lärarens roll och verktyg - grundlärare