Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk digital kommunikation