Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Diabetes I

Examensarbete

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Musik och medicin

Organisation, grupprocesser och projektledning

Organisering, interaktion och samhälle

Projektledning och metoder för kommunikation

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I, Sociologi