Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Karaktärisering av material

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Ytteknik och tribologi