Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Deformation och brott

Ensembleledning 7

Examensarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Karaktärisering av material