Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Deformation och brott

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Instrument och praktiskt gehör

Karaktärisering av material

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1