Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)

Examensarbete och VFU III - grundlärare årskurs 4-6

Filmvetenskap IV

Fourierserier och approximationer

Funktionalanalys

Funktionsrum I

Geometri med projekt

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Kinetisk teori

Kontinuummodellering

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematikdidaktik

Matematisk fördjupning för lärare

Mått- och integrationsteori

Nyare forskning i matematikdidaktik

Ordinära differentialekvationer