Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Flervariabelanalys

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Geometri

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kinetisk teori

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra