Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur