Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Hälsopedagogik I

Hälsopedagogik och Idrottsdidaktik

Idrott för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II