Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap I

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (historia)

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Filmvetenskap IV

Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling