Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap I

Filmvetenskap II

Filmvetenskap III

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Ledarskap, organisation och kön

Män, manligheter och förändringsprocesser

Sounding out: filmljudets teori och praktik

TV-seriens kulturhistoria: från följetong till HBO

TV-seriens kulturhistoria: från följetong till HBO

Theory and Practice of Animation