Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Introduktion till fastighetsekonomi

Investering och finansiering

Investering och finansiering

Marknadsföring och affärsutveckling

Produktionsekonomi

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling