Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Introduktion till fastighetsekonomi

Marketing Strategies

Service management

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II