Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring

Industriell organisering

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering