Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Försöksplanering I

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Introduktion till SPSS

Introduktion till fastighetsekonomi

Investering och finansiering

Investering och finansiering

Linjära modeller I