Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att möta variation och mångfald

Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling

Att utveckla språkliga lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete i speciallärarprogrammet

Examensarbete i specialpedagogprogrammet

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III