Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi