Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi