Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Externredovisning

Externredovisning