Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsjuridik

Affärsjuridisk fördjupning I

Affärsjuridisk fördjupning II

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Allmän rättslära II

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Associationsrätt

Associationsrätt

Beskattningsrätt I

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

EU-rätt och internationell rätt

EU-rätt och internationell rätt

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri