Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspekter på projektets genomförandefas

Business Marketing

Crafting and Executing Service Strategies

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi masteruppsats för yrkesverksamma

Higher education in Service Transport

Hållbara affärer och ledarskap

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomi - examensarbete

International Financial Accounting

Kvalitetsteknik och corporate social responsibility

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Making Sense of Service Logic