Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Den projektorienterade organisationen

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Generell projektledningsmetodik

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Individer och grupper i projekt

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring

Industriell organisering

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Investering och finansiering