Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspekter på projektets genomförandefas

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning