Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspekter på projektets genomförandefas

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Externredovisning