Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Hållbara affärer och ledarskap

Idea management

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Marketing Strategies

Redovisning och styrning

Service management

Tjänstefiering