Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Diabetes

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete i omvårdnad